Dr. Hartel Tibor

Cercetător ecologic, conferențiar universitar

Hartelcover

M-am născut și am crescut la Sighișoara, un oraș mic în sudul Transilvaniei, în regiunea săsească.

Tema tezei mele de doctorat a fost ecologia și conservarea amfibiilor în sudul Transilvaniei, având ca conducător de doctorat pe profesorul Dan Cogălniceanu.

Între 2012 și 2013 m-am așezat la Lüneburg și cu sprijinul fundației Alexander vom Humboldt am studiat la Universitatea Leuphana, în grupa profesorului Joern Fischer.

În prezent sunt conferențiar universitar la Universitatea Sapientia din Cluj.

https://sites.google.com/site/harteltibor/home

Minuni recomandate