Rating​

Considerăm important, că pe lângă prezentarea valorilor Transilvaniei, să îi îndemnăm pe cei care locuiesc aici sau care sunt doar în vizită, să ocrotească aceste valori. De aceea am creat sistemul de rating, cu ajutorul căruia se poate evalua condiţia în care se află minunea. Cu toate acestea, am cerut trei organizații profesionale, importante, pentru a valida acest sistem de rating.

Toate valorile care se găsesc pe pagina noastră au fost împărțite în patru mari categorii: “Natură”, “Faună”, “Arhitectură”, “Tradiţii-obiceiuri-istorie”.

Pentru fiecare categorie am ales câteva puncte relevante, conform cărora se pot evalua valorile Transilvănene din categoria respectivă. Conform acestora rugăm vizitatorii să evalueze după opinia personală pe o scală de la 1 la 5, pentru a nu vedea numai frumusețea naturii, construcțiilor, tradițiilor şi a faunei, ci şi vulnerabilitatea acestora.
Totodată, încercăm astfel să atragem atenția comunității, liderilor, experților, organizațiilor, etc. că aceste valori merită atenția şi grija noastră.

Îţi mulţumim că ne ajuţi!

Să nu doar admirăm minunile Transilvaniei, să le şi protejăm.

Organizaţiile care şi-au dat acordul la acest sistem de rating:


WWF (Natură, Faună)

Înfiinţată în anul 1961, WWF este una dintre cele mai importante organizaţii internaţionale care derulează proiecte pentru conservarea naturii, în peste 100 de ţări. Misiunea WWF la nivel global este să oprească degradarea mediului înconjurător şi să construiască un viitor în care oamenii trăiesc în armonie cu natura. Mai multe detalii la: www.wwf.ro


Fundația Kallós Zoltán (Tradiţii-obiceiuri-istorie)

Kallós Zoltán a înființat în 1992, la Răscruci, fundația care îi poartă numele și și-a încredințat noii organizații colecția de obiecte etnografice adunate în ultimii 70 de ani. Obiectivul principal al Fundației „Kallós Zoltán” constă în conservarea și propagarea valorilor spirituale, materiale și a tradițiilor culturii populare maghiare. Încă de la înființarea sa, instituția organizează activități, evenimente și cursuri de formare prin care învigorează viața culturală a regiunii și ajută la supraviețuirea comunităților maghiare din diaspora.

Kallós Zoltán este o personalitate remarcabilă nu numai în calitatea sa de cercetător al muzicii populare, ci și prin colecția sa de obiecte etnografice. Prima expoziție deschisă publicului larg, realizată din colecția sa, a avut loc pe 8 august 1998. Cu această ocazie, s-a reușit expunerea unei părți din colecția sa, într-un spațiu format din trei camere. Începând din 21 mai 2010, Muzeul și Centrul Etnografic „Kallós Zoltán“ este găzduit de conacul Kallós, într-o clădire complet renovată, dedicată cu totul expunerii și depozitării corespunzătoare a colecției. Cei interesați pot să viziteze acum expoziția pe tot parcursul anului și să admire obiectele etnografice specifice culturii populare maghiare, românești și săsești din Transilvania, alături de obiectele ceangăiești. De asemenea, pot să asculte chiar și evocările lui Kallós Zoltán despre sursele sale îndrăgite și călătoriile sale de cercetare etnografică, de multe ori aventuroase și periculoase.

Detalii: www.kallos.org.ro


Transilvania Trust (Architectură)

Transilvania Trust a fost înfiinţată în urmă cu zece ani de specialişti; de asemenea specialişti care au considerat insuficiente condiţiile asigurate de societate pentru protecţia monumentelor şi ansamblurilor istorice, care doreau un cadru durabil în vederea menţinerii şi conservării acestora, încercând astfel să amelioreze opţiunile valorice transilvănene legate de patrimoniul cultural construit, intrate în derivă în partea a doua a secolului XX.

Dorinţă de excepţie şi o provocare de maximă dificultate, cum prea bine s-a demonstrat în timp. Grija durabilă faţă de patrimoniu a transilvănenilor sărăciţi material şi moral nu poate fi alimentată doar de instinctul lor de conservare. Procesul de regenerare este lent, oricum mai lent decât producerea pierderilor în inventarul patrimoniului: în absenţa unei schimbări de atitudine, aşteptată iluzoriu timp de şaizeci de ani, moştenirea va dispare treptat, în totalitate.

Disponibilitatea de gestionare conştientă a patrimoniului construit al comunităţilor transilvănene din România presupune un ajutor consistent în toate domeniile de protecţie. Se revendică pe lângă implementarea şi întreţinerea unor sisteme de largă perspectivă, inclusiv soluţii parţiale, de tranziţie, care să răspundă unor nevoi imediate, alocându-se timp, energie şi nu puţin bani, ai căror resurse sunt, şi aşa, limitate.

Scopul fundaţiei Transilvania Trust – protecţia durabilă a patrimoniului construit – se realizează prin programe integrate de protecţie, pe perioade ample, chiar dacă incidental se intervine oricând şi în orice domeniu de protecţie a patrimoniului construit, acolo unde situaţia este considerată insuportabilă.


Mai multe detalii: http://www.transylvaniatrust.ro